E Troy Life Member

Doylestown, Pennsylvania , USA  •  IEEE Philadelphia Section